Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školení pro muzea, galerie a knihovny

1. 12. 2013

 

 Ochranná známka v muzejnictví – podceňovaný detail
Rozsah: 1 den

 

Kurz je určen pracovníkům muzeí, kteří jsou zodpovědní za právní ochranu názvu muzea a označení jeho produktů /služeb (festivalů, pravidelných akcí, soutěží apod.). Kurz bude zajímavý nejen pro zřizovatele a statutární zástupce muzeí, ale i pro pracovníky, kteří se věnují marketingu a budování image a vizuální identity muzea.

 

V rámci kurzu se seznámíte s problematikou ochranné známky z několika úhlů: porozumíte tomu, proč je důležité své jedinečné produkty/služby ochrannou známkou zabezpečit a naučíte zacházet se svěřenou ochrannou známkou či jejich souborem bez vynaložení přemrštěných nákladů. Marketingoví specialisté si osvojí pravidla správného výběru označení, které se později stane ochrannou známkou. Kreativci a grafici porozumí mantinelům, ve kterých je třeba se pohybovat při tvorbě loga. Zároveň se účastníci seznámí s možnými důsledky jednotlivých nesprávných kroků, ke kterým ve známkové agendě dochází. 

 

Zákaldní přehled témat

DOPOLEDNÍ PROGRAM 9:00-12:00

 • Co a proč si mají muzea chránit
 • Úspěšná registrace ochranné známky:
  • správný výběr označení 
  • specifika ochranných známek v oboru muzejnictví
  • volba formy ochrany
  • právní postavení autora loga 
  • volba teritoriálního rozsahu ochrany
  • pravidla tvorby známkového portfolia muzea
  • zásady optimalizace známkového portfolia
  • případové studie
  • popisnost označení: důsledky, možnosti překonání
  • zapsané OZ a možnosti jejich využití
  • příklady známkových sporů a předpoklady jejich prevence
 • Správa známkového portfolia:
  • předpoklady zachování známkových práv 
  • obnovy ochranných známek
  • užívání ochranných známek

ODPOLEDNÍ PROGRAM 13:00 - 16:00

 • Ochrana známkového portfolia:
  • právní důsledky porušení známkových práv
  • postup v případě porušování práv
  • watching kolizních přihlášek
  • monitoring trhu
 • Známkové právo smluvní:
  • licenční smlouvy
  • koexistenční dohody
  • dohody o vytvoření loga

BONUSOVÉ KONZULTACE ZDARMA

 • 16:00 - 17:00

  

Muzejní marketing
Rozsah: 1 den 

 

Kurz je určen pracovníkům muzeí, kteří jsou jakkoli zodpovědní za marketingové aktivity muzea, jeho propagaci, za publicitu doprovodných akcí a programů a usilují o trvale vysokou návštěvnost. Mohou jimi být např.:

 • pracovníci oddělení marketingu;
 • pracovníci PR a styku s veřejností
 • pracovníci programového oddělení a produkce;
 • pracovníci oddělení prezentace;
 • ředitelé muzeí a jejich zástupci;
 • vedoucí poboček a detašovaných pracovišť atd.

V rámci kurzu se seznámí s aplikací základních marketingových principů do práce institucí spravujících kulturní a historické dědictví. Budou znát základní typy návštěvníků muzeí a jejich potřeby, budou schopni definovat specifika marketingu služeb a uvažovat o možnostech rozvoje svého "produktu". Zvláštní důraz přitom bude položen na edukační programy jako jednu z významných inovací muzejní nabídky.

 

 

Workshop pro muzejní pedagogy
Rozsah: 2 dny

 

Workshop je určen především pracovníkům menších a středně velkých muzeí, kteří v rámci pracovních činností:

 • vytvářejí doprovodné programy k výstavám (pracovní listy, soutěže, ukázky činností atd.), 
 • připravují akce pro školy, 
 • podílejí se na dlouhodobých vzdělávacích projektech, 
 • vedou kroužky a kluby při muzeu či galerii 
 • jakkoli se podílejí na muzejních programech s výchovnou a vzdělávací ambicí.

Základní přehled témat

 

1 den

 • Zahájení, seznámení účastníků
 • Vzdělávací programy v muzeích, východiska, cíle, typy, formy, cílové skupiny
 • Silné stránky a limity vzdělávání v muzeích
 • Tvorba, realizace a hodnocení vzdělávacího programu
 • Odpolední tržiště nápadů a inspirací. Jeho obsah určí sami účastníci. Workshop předpokládá, že každý účastník představí kolegům doprovodný program, soutěž, hru či jinou aktivitou, na níž se podílel, a popíše také její marketingový přínos.

2. den

 • Základy muzejního marketingu
 • Vzdělávací program jako produkt, jeho místo v marketingovém mixu
 • Příklad realizace
 • Hodnocení muzejního programu
 • Odpolední tržiště nápadů a inspirací: Druhá část vystoupení účastníků.
 • Diskuse, závěr.
 

Propagace služeb knihovny
Rozsah: 4 hodiny

 

Kurz je určen knihovníkům v půjčovnách a osádkám bibliobusů, dále pracovníkům, kteří nabízejí služby knihovny na veletrzích a festivalech, a těm, kteří nabízejí programy školám. V rámci kurzu se účastníci seznámí s principy efektiví prezentace knihovnách služeb, s pořebami různých segmentů a s možnostmi propagace čtenářství a výhod členství v knihovně.